RID1526A - HŨ GỐM BẦU


Nến Ngăn ngừa Côn Trùng ( RID ) : thắp  trong nhà, ngoài vườn...có tác dụng ngăn ngừa côn trùng rất hữu hiệu.

Tất cả các sản phẩm của Chúng tôi được làm 100% từ dầu thực vật. Sản phẩm không khói, an toàn khi sử dụng. Đặc biệt Nến ngăn côn trùng của chúng tôi đã nhận được chứng nhận an toàn của Mỹ.

 


  • Hãng sản xuất: Nguyên Quang Minh