KÍCH THƯỚC NẾN THÔNG DỤNG

STT

TÊN SẢN PHẨM

KÍCH THƯỚC ( CM )

MÀU SẮC

MÙI

Dài

Rộng

Cao

NẾN TRỤ TRÒN

1

Nến tròn

 

4

4

 

 

2

Nến tròn

 

5

5

 

 

3

Nến tròn

 

5

8

 

 

4

Nến tròn

 

5

15

 

 

5

Nến tròn

 

6

6

 

 

6

Nến tròn

 

6

7

 

 

7

Nến tròn

 

6

10

 

 

8

Nến tròn

 

7

5

 

 

9

Nến tròn

 

7

7

 

 

10

Nến tròn

 

7

10

 

 

11

Nến tròn

 

7

15

 

 

12

Nến tròn

 

7

20

 

 

13

Nến tròn lớn

 

10

10

 

 

14

Nến tròn lớn

 

10

15

 

 

15

Nến tròn lớn

 

10

20

 

 

16

Nến tròn lớn

 

15

15

 

 

17

Nến tròn lớn

 

15

30

 

 

18

Nến tròn lớn

 

19

50

 

 

NẾN TRỤ VUÔNG

19

Nến vuông

5

5

5

 

 

20

Nến vuông

5

5

8

 

 

21

Nến vuông

5

5

10

 

 

22

Nến vuông

7

7

5

 

 

23

Nến vuông

7

7

7

 

 

24

Nến vuông

7

7

10

 

 

25

Nến vuông

7

7

15

 

 

26

Nến vuông

7

7

20

 

 

27

Nến vuông lớn

10

10

10

 

 

28

Nến vuông lớn

10

10

15

 

 

29

Nến vuông lớn

10

10

20

 

 

30

Nến vuông lớn

15

15

15

 

 

31

Nến vuông lớn

15

15

20

 

 

32

Nến vuông lớn

15

15

30

 

 

NẾN TAPER

 

 

 

 

 

 

33

Nến thẳng

 

1.15

13

 

 

34

Nến thẳng

 

1.15

15

 

 

35

Nến thẳng

 

1.6

15

 

 

36

Nến thẳng

 

2.2

23

 

 

37

Nến thẳng

 

2.2

25

 

 

NẾN GỐM

 

 

 

 

 

 

NẾN LY THỦY TINH

 

 

 

 

 

 

HỘP NẾN QUÀ TẶNG

 

 

 

 

 

 

….